Crkva Gospe od Karmela, Trogir

Crkva Gospe od Karmela, u stilu domaćeg baroka sa zvonikom, sagrađena je godine 1618. za biskupa Antuna Gvida. Na ulaznim vratima je kameni reljef Kalvarije i Blagovijesti iz 14.st. Na velikom oltaru je slika majke Božje Karmelske, djelo Konstantina Zane (Rethymensis) iz godine 1658. U crkvi se nalazi kasnorenesansni drveni oltar Male Gospe i jedan križ na drvu sa konca 15. stoljeća.

 

 


Grad Trogir uvršten je 1997. godine u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

 


 

Galerija slika