Dokumentiranje kulturne baštine

Postupak dokumentiranja kulturne baštine obuhvaća sve stupnjeve konzervatorsko-restauratorskog procesa. Na području geodezije specijalizirali smo se za radove na kulturnoj baštini.
Shodno tome opremljeni smo najnovijom tehnologijom za prikupljanje i obradu terenskih podataka.

Postupak dokumentiranja se sastoji od:

- Pisane dokumentacije (izrada elaborata konzervatorsko-restauratorskog postupka, dokumentacije zatečenog stanja, izvješća s evidencijom svih korištenih metoda i materijala)
- Arhitektonske dokumentacije (grafički crteži, prostorni 3D nacrti)
- Foto dokumentacije
Korištenjem najsuvremenije SCAN tehnologije u kombinaciji s ostalim geodetskim tehnikama dobivamo 3D model. Takav model je prikazan u obliku oblaka točaka, gdje je svaka točka precizno određena u apsolutnom koordinatnom sustavu i obojana.
Taj prostorni podatak pruža veliki potencijal u analizi objekata u arhitekturi, te prilikom konzervacije, restauracije i arheoloških analiza.
Opremljeni smo laserskim skenerima Leica Nova MS50, Riegl, Konica Minolta, Z Scan itd.
Daljnjom obradom podataka u CAD programu izrađujemo precizne podloge sa svim iscrtanim detaljima, prilagođene zadanom mjerilu.
Kao konačan produkt prilažemo tlocrte, presjeke, pročelja i izdvojene detalje, te iscrtani 3D model objekta u dogovorenom mjerilu.
Dokumentacija treba biti potpuna, javna i lako dostupna, da bi buduće generacije konzervatora - restauratora mogle što bolje razumjeti što događalo u prošlosti.