Dijagnostika

U nastojanju da se prevladaju i spriječe degradacije koje nastaju različitim nepoželjnim procesima koji se događaju na površini kamena, važnu ulogu ima dijagnostika i karakterizacija oštećenja.

Postavljanje pravilne dijagnoze i razumijevanje degradacije kao posljedice određenih kemijskih, bioloških i fizičkih promjena, prvi je korak u suzbijanju štetnih posljedica. Istraživanja u svrhu postavljanja dijagnoze su neophodna i od neosporne važnosti.

S ciljem temeljitog razumijevanja procesa koji se događaju na kamenu, provode se različita ispitivanja kemijskih, petrografskih i fizičkih svojstava kamena, kao i mikrobiološka istraživanja. Sumiranjem rezultata dijagnostičkih ispitivanja i zatečenog stanja spomenika, postavlja se dijagnoza, koja je temelj za pravilan odabir konzervatorsko–restauratorskih metoda.