O nama

 Tvrtka Neir d.o.o. osnovana je 1993. godine u Splitu kao tvrtka specijalizirana za istraživanje, analiziranje, dokumentiranje, restauriranje i konzerviranje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara. Posvetili smo svoje dugogodišnje iskustvo, ljudske i ekonomske resurse djelovanju u skladu sa svjetskim dostignućima na području konzervacije–restauracije kamena. Jedna od osnovnih polaznih točaka tvrtke u kontekstu konzervatorsko–restauratorskog djelovanja jest poštivanje estetskih i etičkih principa prema svjetskim i europskim standardima i preporukama.

Naše djelatnosti uključuju izvođenje zahtjevnih konzervatorsko-restauratorskih radova što zahtjeva najsuvremeniju tehnologiju: lasere za čišćenje kamena, skenere za prostorno snimanje u 3D tehnici, mikropjeskarnike i svu opremu potrebnu za kvalitetno provođenje projekata.

Primjenom najsuvremenijih metoda prilikom dokumentiranja kulturne baštine, detaljnim crtanjem u zadanim mjerilima i foto dokumentiranjem dobiva se cjeloviti uvid u zatečeno stanje, provedene konzervatorsko–restauratorske postupke te konačni izgled obrađenog objekta nakon svih zahvata.

U laboratoriju tvrtke vrše se istraživanja fizikalnih i kemijskih svojstava materijala (analitičke, instrumentalne metode kemijskih analiza) u svrhe dijagnosticiranja uzroka propadanja. Laboratorijska istraživanja izvode se i na izvornim materijalima korištenim kroz različita povijesno-umjetnička razdoblja u cilju izrade istovjetnih materijala koji se koriste pri rekonstrukcijskim zahvatima.

Pored kemijskih i mehaničkih čišćenja, široka primjena laserske metode čišćenja prilikom konzervatorsko–restauratorskih zahvata na raznovrsnim materijalima omogućuje vrlo precizno uklanjanje prljavština i na kompleksnije oštećenim površinama.

Mnogobrojni stručnjaci tvrtke svojim visokim obrazovanjem, kompetencijama i dugogodišnjim radnim iskustvom obuhvaćaju područja restauracije i konzervacije raznovrsnih materijala:kamena, metala, drva, žbuke, zidnih slika, mozaika, keramike, opeke, morta i arheološkog materijala.
Multidisciplinarni karakter konzervatorske struke omogućuje im suradnje sa stručnim, znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama i institutima u Republici Hrvatskoj i šire.

INTEGRIRANI POSLOVNIK TVRTKE

Naše poduzeće sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima, te je opredijeljeno za način djelovanja, kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner. Redovitom analizom aspekata okoliša svojih procesa, proizvoda i usluga, prepoznajemo vlastite značajne utjecaje na okoliš i sukladno njima postavljamo ciljeve i sistematično ih realiziramo u svrhu trajnog poboljšanja. Trajnu pozornost usmjeravamo ka racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa te kontinuirano smanjujemo količinu otpada.

Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja. Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o efektu načina obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internih prosudbi osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga. Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu te njihovom poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete i odnosa prema okolišu.

Kao pomoć u ostvarenju naših ciljeva primjenjujemo integrirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 te ISO 14001:2004. Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših usluga, te svako njihovo mišljenje rado prihvaćamo i ono nam predstavlja osnovu za daljnja poboljšanja.