Konzervatorske metode

Mnogobrojni stručnjaci tvrtke Neir svojim visokim obrazovanjem, kompetencijama i dugogodišnjim radnim iskustvom obuhvaćaju područja konzervacije i restauracije raznovrsnih materijala: kamena, metala, drva, žbuke, zidnih slika, mozaika, keramike, opeke, morta i arheološkog materijala.
Multidisciplinarni karakter konzervatorske struke omogućuje im suradnje sa stručnim, znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama i institutima u Republici Hrvatskoj i šire.

UKLANJANJE NEČISTOĆA

Onečišćenje kamena nastaje taloženjem prljavštine organskog i anorganskog podrijetla iz atmosfere na površini kamena. Skrame estetski degradiraju kamen, ali kao veći problem ističe se kemijsko i fizikalno djelovanje, jer su u sastavu ovakvih skrama često zastupljene i štetne topljive soli. Čišćenje kamena vrši se najsuvremenijim metodama: laserom, ultrazvukom, mikropjeskarenjem, vodom pod povišenim tlakom, pastama i različitim oblogama. Primjeni bilo koje od metoda, prethode probe čišćenja na ograničenom području, s ciljem utvrđivanja adekvatnosti odabranog postupka.

LASERSKO ČIŠĆENJE

Čišćenje laserom je najsuvremeniji postupak, u kojem laserske zrake određene frekvencije djeluju na tamnu prljavštinu na kamenu, te ona nestaje u vidu sitnih čestica prašine i vodene pare. Široka primjena laserske metode čišćenja prilikom konzervatorsko–restauratorskih zahvata na raznovrsnim materijalima (Phoenix Zenit, Paragon, Compact Phoenix, Smart Clean, Michelangelo) omogućuje vrlo precizno uklanjanje prljavština i na kompleksnije oštećenim površinama. Lasersko svjetlo je stimulirano, precizno i usmjereno, djeluje na ograničenoj površini, a prestaje s djelovanjem kad zraka dođe u doticaj sa svijetlom površinom kamena. To je naročito važno jer nema mogućnosti oštećivanja predmeta. Čuva se patina kamena, čime je ova metoda pogodna i za čišćenje najteže oštećenih površina.Laserska metoda čišćenja se primjenjuje i kod uklanjanja grafita na zaštićenim kulturnim dobrima.

MIKROPJESKARENJE

Mikropjeskarenje je mehaničko uklanjanje tamnih inkrustacija sa kamena. Čišćenje se vrši otvorenom ili zatvorenom metodom, ovisno o okolišu u kojem se čišćenje obavlja. Širinom mlaznice (već od 1 mm), kao i vrstom medija (najfiniji medij - soda bikarbona, aluminij oksid) postiže se preciznost, selektivnost, kao i kvaliteta čišćenja u smislu zaštite i očuvanja površine, te tragova izvorne obrade kamena.

KEMIJSKE METODE ČIŠĆENJA

Ove metode primjenjuju se kod uklanjanja nečistoća, koje su penetrirale dublje u strukturu materijala. Čišćenje se vrši postavljanjem obloga od papirnate kaše uz dodatak odgovarajućeg kemijskog sredstva.

DESALINIZACIJA

Desalinizacija je postupak uklanjanja štetnih topljivih soli iz materijala. Kontaminiranost materijala solima može biti različitog podrijetla: kloridi iz morskog okoliša, sulfati iz zagađene urbane atmosfere kao produkt izgaranja fosilnih goriva, soli iz fekalija ptica itd. Postupak desalinizacije se vrši različitim metodama, ovisno o sastavu i količini soli: četkanjem, ispiranjem vodom, oblozima na bazi apsorbirajućih materijala (papirnata kaša, različite vrste gline poput sepiolita i atapulgita), koji se miješaju s vodom, sa ili bez dodatka odgovarajućeg kemijskog sredstva.

SUZBIJANJE BIOLOŠKOG OBRAŠTAJA

Biološki obraštaj može se sastojati od bakterija, nižih biljaka (kolonije mikroskopskih gljiva, lišajeva i algi) i viših biljaka (mahovina, trava i drveća). Niže biljke površinu čine nečitkom, a metaboličkim procesima stvaraju različite organske i anorganske kiseline, koje uzrokuju razgradnju kamena i sniženje površine reljefa. Više biljke uzrokuju mehanička oštećenja rastom i razvojem korijenja. Biljna vegetacija zadržava nepoželjnu vlagu koja uzrokuje i druge procese korozije kamena. U suzbijanju biološkog obraštaja koriste se mehaničke (visokotlačne pumpe koje izbacuju vodu u obliku vodene pare, četke i sl) i kemijske metode (odgovarajuća biocidna sredstva).

SANACIJA VLAGE

Sanacija vlage kamenih građevina izvodi se ovisno o vrsti vlage i njenom podrijetlu i intenzitetu. Izvor vlaženja može biti različitog podrijetla:
  1. kondenzna vlaga uzrokovana lošom toplinskom izolacijom;
  2. likvidna vlaga uzrokovana prodorima kiša, kapilarnim podizanjem vlage;
  3. higroskopna vlaga uzrokovana topljivim solima.

KONSOLIDACIJA

Konsolidacija kamena je postupak kojim se učvršćuje oslabljena građa kamena uzrokovana djelovanjem topljivih soli. Odabir konsolidacijskog sredstva ovisi o porozitetu i vrsti kamena (porozni pješčenjaci, gusti mramori i vapnenci, granit).