Krstionica Sv. Ivana, Trogir

Crkva Sv. Ivana Krstitelja, nekoć benediktinska opatija, je jednobrodna romanička građevina s jednobrodnom apsidom, a sagrađena je u 13. st. Portal ima timpanon sa reljefom božjeg Jaganca. U crkvi je bio mauzolej obitelji Ćipiko sa nadgrobnim spomenikom „Pieta“, kojeg je izradio Nikola Firentinac.

 

 

 


Grad Trogir uvršten je 1997. godine u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

 


Galerija slika