Portal palače u ulici Dosud, Split

Portal palače u ulici Dosud datira iz 15. st., a djelo je radionice Jurja Dalmatinca. Palača u ulici Dosud pripada romaničkoj arhitekturi. Pojedini dijelovi palače građeni su u gotičkom i renesansnom periodu.
Kapiteli se sastoje od dva reda bujnoga akantusova lišća povijena u suprotnim pravcima što je karakteristično za Jurjev stil i temperament, motiv polukugle (točnije kalote) na mjestu gdje bi se nad portalom morao nalaziti grb čest je na Jurjevim građevinama.

 

 


Galerija slika

Zatečeno stanje i radovi

Stanje nakon radova