Radovanov portal, katedrala Sv. Lovre, Trogir

Radovanov portal je glavni portal katedrale Sv. Lovre u Trogiru. Najznačajniji je srednjovjekovni portal na istočnom Jadranu, te u ovom dijelu Europe. Nazvan je po njegovu autoru Majstoru Radovanu, koji ga je isklesao 1240. godine i potpisao s per Raduanum. Najkvalitetniji dijelovi portala pripisuju se majstoru Radovanu, a ostatak njegovoj radionici.
Skulptura portala karakterističan je primjer gotičkog realizma i humanizma, ali s obilježjima starijeg romaničkog stila. Portal je stupnjevito uvučen u debljinu zida. U luneti je prikaz Rođenja Krista (obećanje spasenja), umjesto Posljednjeg suda, koji je uobičajen za glavne portale katedrala na zapadu.
U dva luka nad lunetom su scene iz biblijskih prizora. Na stupovima uz vrata su prizori lova upleteni u biljne vitice. Na dovratnicima portala detaljni su prikazi znakova horoskopa i radova po mjesecima (scene iz svakidašnjeg života). Bočno su figure Adama (desno) i Eve (lijevo) koje stoje na lavovima.

 

 

Grad Trogir uvršten je 1997. godine u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

 

 


Galerija slika