Katedrala Sv. Lovre, Trogir

Sakristija katedrale Sv. Lovre sagrađena je krajem 15. stoljeća, a glavni majstor bio je Mikica Sobota. Kao arhitekti spominju se Gruato i Račić. Tlocrt sakristije s unutrašnje i vanjske strane ima oblik četverokuta, a zidni plašt raščlanjen je pilastrima, između kojih su prozori, a na njihovom vrhu je horizontalni vijenac s jednostavnom geometrijskom profilacijom. Na kamenoj profilaciji, pod svodom se nalaze u nizu, grbovi svih poznatih trogirskih biskupa.
Na oltaru se nalazi dvostruki mramorni tabernakul u stilu baroka (venecijanski majstor, 1737. g.). Pred ulazom je uzidan renesansni reljef Bogorodice sa Sv. Jerom i Sv. Ladislavom. U unutrašnjosti katedrale se ističe veliki žrtvenik u obliku krasnog baldakina (ciborij), djelo Majstora Mavra iz 14. st. Na ciboriju su kipovi Madone i Anđela (Blagovijest). Sa strana žrtvenika, pri zidu nalaze se kipovi Sv. Ivana Trogirskog (zaštitnika grada) i Sv. Lovre (zaštitnika Katedrale), u stilu baroka iz 18. st. Na zidu s lijeve strane oltara je bunar s kruništem (1661. g.).
Od kamenih ukrasa na površinama zidova nalaze se: mitra biskupa, dva nasuprotna kapitela na međi zidova i svoda i glava lava u centru svoda. U sakristiji se također nalazi mala niša u kojoj je smješteno kameno pilo. U sakristiji se čuva riznica trogirske katedrale s moćnicima, obrednim predmetima i dragocjenim ruhom. U njoj su sačuvani veliki drveni ormari s intarzijama i obojenim rezbarijama izvedenim u gotičkom stilu, a djelo su radionice majstora Grgura Vidova. U ormarima se nalazi zbirka vrijednih, liturgijskih predmeta.

 

 

Grad Trogir uvršten je 1997. godine u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

 

 


Galerija slika