Katedrala Sv. Duje, Split

Dioklecijanova palača je sagrađena između 295. i 305. godine, a predstavlja kombinaciju luksuzne rimske vile i rimskog vojnog logora. Južni dio palače bio je predviđen za carev stan, a sjeverni za vojsku i poslugu. Palača je podijeljena na četiri dijela, dvjema glavnim ulicama, cardo i decumanus. Cardo je vodio na peristil, otvoreni prostor ispred careva stana. Na lijevoj strani se nalazio carev mauzolej, danas katedrala Sv. Dujma, a s desne strane su se nalazila tri hrama Jupiterov, Kibelin i Venerin. Glavni portal katedrale sačuvan je do danas, upravo onakav kakav je bio u vrijeme cara Dioklecijana, a primjer je raskošnog helenističkog stila. Osim bogato skulpturalno ukrašenih dovratnika, ističe se i nadvratnik, izbačen poput strehe što je pridržavaju kamene grede.

 

 

Dioklecijanova palača je uvrštena u UNESCO-v popis svjetske baštine 1979 g., a predstavlja jedan od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na svijetu.

 

 


 

Obnova zapadnog portala katedrale

Zatečeno stanje i radovi

Stanje nakon radova


 

Obnova Dioklecijanova mauzoleja

Zatečeno stanje i radovi

Stanje nakon radova